Sign In

Прописи из области рударства

Објављено:

​Назив прописа
Службени гласник​
Преузимање документа
Закон о рударству"Службени гласник Републике Српске", број 62/18​Закон 62/18
Правилник о садржају акта о процјени ризика у радарству"Службени гласник Републике Српске", број 88/20Правилник 88/20
​Правилник о извођењу рударских радова који нису у вези са експлоатацијом минералних сировина
"Службени гласник Републике Српске", број 60/20
Правилник 60/20
​Правилник о садржају годишњих извјештаја о експлоатацији минералних сировина
"Службени гласник Републике Српске", број 110/19​​Правилник 110/19
​Правилник о одобравању експлоатационог поља
"Службени гласник Републике Српске", бр. 99/19
Правилник 99/19
​Правилник о рударским геодетским мјерењима
"Службени гласник Републике Српске", бр. 37/19
Правилник 37/19
Правилник о издавању и одузимању лиценци за обављање послова у области рударства "Службени гласник Републике Српске", бр. 109/18 и 7/19​Правилник 109/18
Измјене Правилника 7/19
Правилник о изради, ревизији и одобравању рударских пројеката "Службени гласник Републике Српске", број 11/19​Правилник 11/19
Правилник о полагању стручног испита у области рударства "Службени гласник Републике Српске", број 28/19Правилник 28/19
Правилник о извођењу рударских површинских радова"Службени гласник Републике Српске", број 7/14​Правилник 7/14
Правилник о садржају аката за процјену ризика у рударству "Службени гласник Републике Српске", број 21/14​Правилник 21/14
Правилник о превозу људи и материјала у окнима рудника "Службени гласник Републике Српске", број 27/14Правилник 27/14
Правилник о руковању оруђима за рад у рударству"Службени гласник Републике Српске", број 53/14Правилник 53/14
Правилник о утврђивању услова и начина експлоатације шљунка, пијеска и ломљеног камена "Службени гласник Републике Српске", број 5/04​Правилник 5/04
Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије "Службени гласник Републике Српске", број 79/18​Правилник 79/18
Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина "Службени лист СФРЈ", бр. 66/87 и 16/92Правилник 66/87
Измјене Правилника 16/92
Правилник о техничким мјерама и о мјерама заштите на раду при превозу људи и материјала окнима рудника
"Службени лист СФРЈ", број 18/92​Правилник 18/92
Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала у окнима рудника "Службени лист СФРЈ", број 18/92​Правилник 18/92
Правилник о поступку скраћивања радног времена на радним мјестима са посебним условима рада "Службени лист СРБиХ", број 2/91​Правилник 2/91
Правилник о условима за утврђивање радних мјеста са посебним условима рада и љекарским прегледима радника на тим радним мјестима "Службени лист СРБиХ", број 2/91Правилник 2/91
Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оружју за рад "Службени лист СФРЈ", број 18/91​Правилник 18/91
Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних сировина "Службени лист СФРЈ", број 24/91​Правилник 24/91
Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом "Службени лист СФРЈ", бр. 21/88 и 90/91​Правилник 21/88
Измјене Правилника 90/91
Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља "Службени лист СФРЈ", бр. 4/89, 45/89, 3/90 и 54/90Правилник 4/89
Измјене Правилника 45/89
Измјене Правилника 3/90
Измјене Правилника 54/90

Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим просторијама "Службени лист СФРЈ", број 34/89Правилник 34/89
Правилник о техничким нормативима при изградњи јамских магацина експлозивних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина "Службени лист СФРЈ", бр. 12/88Правилник 12/88
Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне струје
​"Службени лист СРБиХ", број 34/88
​Правилник 34/88
Правилник о техничким нормативима за руковање експлозивним средствима и минирању у рударству "Службени лист СФРЈ", бр. 26/88 и 63/88Правилник 26/88
Исправка Правилника 63/88
Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина "Службени лист СФРЈ", бр. 4/84 и 62/87​Правилник 4/84
Измјене Правилника 62/87
Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију архитектонско - грађевинског камена (украсног камена), техничког камена шљунка и пијеска, те за прераду архитектонско - грађевинског камена"Службени лист СФРЈ", број 11/86​Правилник 11/86
Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о организовању службе спасавања у случају незгоде на раду "Службени лист СРБиХ", број 38/86​Правилник 38/86
Правилник о техничким нормативима за истраживање, добијање и припрему нуклеарних минералних сировина"Службени лист СФРЈ", бр. 39/85 и 40/86​Правилник 39/85
Измјене Правилника 40/86
Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода"Службени лист СФРЈ", бр. 43/79, 41/81 и 15/82​Правилник 43/79
Измјене Правилника 41/81
Измјене Правилника 15/82
Правилник о техничким нормативима за рударске радове при истраживању и експлоатацији лежишта камене соли
"Службени лист СФРЈ", број 8/79Правилник 8/79
Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина - руда обојених метала"Службени лист СФРЈ", бр. 36/79​Правилник 36/79
Правилник о испирању племенитих метала и ријечних наноса "Службени лист СРБиХ", број 24/78​Правилник 24/78
Правилник о техничким нормативима за машине са дизел-моторима које се користе при подземним радовима у неметанским јамама "Службени лист СФРЈ", бр. 66/78Правилник 66/78
Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона"Службени лист СФРЈ", бр. 7/71 и 44/76​Правилник 7/71
Измјене Правилника 44/76
Правилник о техничким нормативима за превоз транспортерима с траком у рударству
"Службени лист СФРЈ", бр. 5/73 и 12/74Правилник 5/73
Измјене Правилника 12/74
Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и извођење електричних постројења у просторијама у којима се ради са експлозивима"Службени лист СФРЈ", број 17/74Правилник 17/74
Правилник о техничким мјерама и заштити на раду при рударским подземним радовима "Службени лист СФРЈ", бр. 11/67, 35/67, 60/70, 9/71 и 3/73Правилник 11/67
Исправка Правилника 35/67
Измјене Правилника 60/70
Исправка Правилника 9/71
Измјене Правилника 3/73
Правилник о електричним постројењима на надземним мјестима угроженим од експлозивних смјеша  "Службени лист СФРЈ", бр. 18/67 и 28/70​Правилник 18/67
Измјене Правилника 28/70
Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми "Службени лист СФРЈ", број 35/69​Правилник 35/69
Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисања експлозивима и барутима "Службени лист СФРЈ", број 55/69​Правилник 55/69
Правилник о техничким прописима о громобранима
"Службени лист СФРЈ", број 13/68​Правилник 13/68
Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења "Службени лист СФРЈ", број 19/68​Правилник 19/68
Правилник о техничко - заштитним мјерама при раду на површинским откопима угља, металних и неметалних минералних сировина "Службени лист СФРЈ", бр. 18/61, 37/64 и 6/67​Правилник 18/61
Измјене Правилника 37/64
Измјене Правилника 6/67
Правилник о техничким мјерама и о заштити на раду при истраживању и експлоатацији нафте и земних плинова дубинским бушотинама "Службени лист СФРЈ", број 14/67​Правилник 14/67
Правилник о мјерама заштите на раду при подземној експлоатацији камене соли "Службени лист СФРЈ", бр. 15/67​Правилник 15/67
Правилник о техничким прописима за електрична постројења у рудницима са подземном експлоатацијом "Службени лист ФНРЈ", број 10/62 и "Службени лист СФРЈ", бр. 9/64 и 16/67​Правилник 10/62
Измјене Правилника 9/64
Измјене Правилника 16/67
Правилник о електричним постројењима на надземним мјестима угроженим од експлозивних смјеша"Службени лист СФРЈ", број 18/67​Правилник 18/67
Правилник о заштитним мјерама при руковању експлозивима и лагумању (минирању) у рудницима и каменоломима, као и при другим радовима "Службени лист ФНРЈ", број 98/49​Правилник 98/49
Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у каменоломима и цигланама, као и код вађења глине, песка и шљунка "Службени лист СФРЈ", број 69/48​Правилник 69/48
Правилник о заштитним мјерама против опасности од електричне струје у радним просторијама и радилиштима "Службени лист ФНРЈ", број 107/47​Правилник 107/47
Наредба о одређивању скрећеног радног времена за извјесне послове у рударству
"Службени лист ФНРЈ", број 31/49Наредба 31/49
Упутство о начину вођења евиденције о извршеним инспекцијским прегледима "Службени лист СРБиХ", број 29/82​Упутство 29/82Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.