Sign In

Републичка управа за игре на срећу

в.д. Директор

Драженко Вељановски

Телефон: +387 51 340 770, факс: +387 51 340 774

e-mail   mf.ruis@ruis-rs.net


 

Надзор над приређивањем игара на срећу на територији Републике Српске врши Републичка управа за игре на срећу. Републичка управа за игре на срећу, као орган управе, налази се саставу Министарства финансија Републике Српске. Основана је по основу Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске", број 115/18). 

 

 

У складу са одредбама Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске", број 22/19) и чланом 38. поменутог Закона о републичкој управи, Републичка управа за игре на срећу врши управне и друге стручне послове који се односе на: 

 

 • издавање и одузимање одобрења за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара , 
 • утврђивање испуњености п росторних, техничких и информационих услова потребних за приређивање игара на срећу, 
 • издавање посебних ознака уз одобрења за приређивање игара на срећу у казинима, аутомат клубовима, кладионицама, играчницама и класичним томболама,
 • издавање наљепница за означавање и регистрацију уз аутомате за игре на срећу , столове, терминале и аутомате за забаву,
 • одобравање сагласности за правила  игара коју доноси Лутрија за сваку поједину игру и сагласности на правила игара која доносе приређивачи за поједине игре на срећу,
 • обављање пријема , обраде, уноса и ажурирања пореских пријава за накнаде за приређивање игара на срећу , наградних игара и забавних игара и порез на добитке од игара на срећу и наградних игара,
 • одобравање промета томболских картица за приређивање класичне томболе,
 • преглед просторија у којима се приређују игре на срећу, 
 • увид у радње које су непосредно или посредно повезане са приређивањем игара на срећу, пословне књиге, извјештаје, евиденције, информационе системе и друга документа или податке на основу којих се може утврдити пословање приређивача,
 • обављање инспекцијског надзора приређивача, 
 • усклађеност  и провођење утврђене политике и осигуравање извршавања закона и других прописа у области игара на срећу, 
 • припрему  нацрта подзаконских аката, 
 • доношење рјешења у поступку обављања инспекцијског надзора, 
 • евиденције о пословима из надлежности и други послови у складу са законом и другим прописима Републике Српске.

 

 

Послови из дјелокруга Управе врше се у сљедећим организационим јединицама:

 

 

Одјељење за надзор, финансијске и опште послове

 

Татјана Стојчиновић - начелник

 

Одјељење за одобрења, обраду пореских пријава и анализу


Свјетлана Поповић - начелник

 

Одјељење за правне послове 


Драган Бјелајац -  начелник

 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.