Sign In

Ресор за финансијски систем

Објављено:

​​​​​​​Вршилац дужности помоћника министра: Сњежана Рудић


контакт тел: 051/339-181; 051/339-184

факс: 051/339-655

e-mail: s.rudic@mf.vladars.rs 

​Адреса: Трг Републике Српске 1

              78000 Бања Лука


Ресор за финансијски систем:
​​​

  • Врши нормативно-правне и студијско-аналитичке послове из области банкарског система, система небанкарских финансијских организација, микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и лизинг друштава, платног промета и финансијског пословања, мјенице и чека, девизног система система и платног промета са иностранством, система осигурања, система хартија од вриједности укључујући, емисију и промет хартија од вриједности и других финансијских инструмената, пословање и правни положај берзи, инвестиционих фондова, добровољних пензијских фондова, јавног капитализованог пензијског  осигурања, јавних  гарантних  фондова и других овлашћених учесника на финансијском тржишту;

  • Ресор врши управне и друге стручне послове из области девизног пословања;

  • Учествује у обликовању системских рјешења у вези законодавног уређења централне банке и система осигурања депозита у банкама; 

  • Ради унапређења система банкарства и платног промета, осигурања, девизног система и области хартија од вриједности и финансијких тржишта ресор прати, анализира и усаглашава финансијски систем са стандардима међународних организација, међународних споразума и конвенција;

  • Ресор води службене евиденције и регистре кредитних послова са иностранством на основу података прикупљених евидентирањем кредитних послова, а у циљу обезбјеђења података о задужености резидената, неопходних за статистичку обраду и праћење стања укупног спољног дуга Републике Српске, врши студијско-аналитичке послове праћења стања из области кредитних послова са иностранством и припрема студије које се односе на даљу либерализацију кредитних послова са иностранством у процесу придруживања Европској унији, а у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању;

  • Ресор сарађује са тијелима образованим за надзор и контролу банака, микрокредитних организација, штедно-кредитних организација и лизинг друштава, осигуравајућих друштава, овлашћених учесника на тржишту хартија од вриједности, Централним регистром хартија од вриједности, Инвестиционо-развојном банком, организацијама за извозно кредитирање и гаранције и другим органима, берзом те професионалним организацијама из области банкарства, осигурања и тржишта хартија од вриједности.


Документи:

Пројекат јачања банкарског сектора (ревизије вршене у складу са међународним кредиторима/зајмодавцима)Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.