Sign In

Одржана 42. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​​Влада ​Републике Српске донијела је данас, на 42. сједници, одржаној у Источном Сарајеву,  Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План утрошка средстава, за период 01.01-31.12.2019. године, у износу од 1.400.000,00 КМ.

Средства из ове одлуке користе се за додјелу подстицајних средстава за мале инвестиционе пројекте чији је предмет набавка савремених технологија и опреме и које реализују привредни субјекти из сљедећих сектора у привреди: индустрија текстила; одјеће и обуће; индустријска прерада дрвета (прерада дрвета и производа од дрвета и производња намјештаја); метална и електро индустрија; индустрија гуме и пластике, папирна и графичка индустрија; индустрија грађевинских производа, односно производња осталих производ од неметалних минерала. За реализацију ове одлуке задужују се Министарство привреде и предузетништва и Министарство финансија.

Влада Републике Српске утврдила је  Закон  о  измјенама  и  допунама  Закона  о  јавно‐приватном  партнерству  у Републици Српској.

Разлози за доношење Закона о измјенама и допунама садржани су у потреби наставка процеса отклањања  административно‐техничких  баријера  и  стварања  повољнијег  пословног амбијента за привлачење инвестиција којима би се реализовали капитални пројекти за задовољење јавних потреба.

Овим законом, као новина, уведено је да у поступку избора приватног партнера могу  учествовати  и  физичка  лица,  за  разлику  од  досадашњег  рјешења  у  складу  са којим су то могла искључиво правна лица.  

Појам  компетитивног  дијалога  прописан  је  као  поступак  избора приватног  партнера  у  којем  свако  заинтересовано  правно  или  физичко  лице  може затражити  да  учествује  у  поступку.  Јавни  партнер  са  учесницима  позваним  у  овај поступак  води  дијалог,  с  циљем  развијања  једног  или  више  одговарајућих  рјешења која могу испунити његове захтјеве,  и на основу којих су изабрани  понуђачи  позвани да поднесу понуде. 

Проширен је круг лица која могу бити јавни и приватни партнер, те је прописано да у поступку избора приватног партнера могу учествовати домаћа и страна, физичка и правна лица. Предлагањем оваквих рјешења превазиђена су ограничења која су била прописана Законом који је на снази.  

Измијењен  је  и  предмет  јавно‐приватног  партнерства,  тако  да  је  у  складу  са предложеним рјешењем то изградња или реконструкција, уз коришћење, одржавање или управљање јавне  инфраструктуре  у  сврху  пружања јавних  услуга.  Јавно‐приватно партнерство  се  може  реализовати  у  свим  областима  у  којима  јавни  партнер  пружа услуге или су у оквиру надлежности јавног партнера. На овај начин јавном партнеру је омогућено  да  путем  јавно‐приватног  партнерства може  да  реализује  пројекте  у  свим оним областима за које постоји његов интерес.

Овим  нацртом  убрзан  је  поступак  одобравања  пројекта  и  смањен  број  фаза потребних за реализацију пројекта путем јавно‐приватног партнерства, те је прописано да  се  поступак  покретања  пројекта  и  поступак  избора  приватног  партнера  уређује подзаконским актом.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђењу капацитета за потребе Студентског центра у Лукавици, Источно Ново Сарајево.

Закључком Влада задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Студентски центар у Лукавици да предузму све неопходне активности на куповини и реконструкцији стамбено-пословне зграде у Лукавици, Источно Ново Сарајево.

Средства за реализацију овог закључка, у износу од 6.000.000,00 КМ са ПДВ-ом, обезбијеђена су у Буџету Републике Српске у одређеној динамици.

Такође, задужују се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Министарство финансија да обезбједе неопходна средства за опремање објекта у износу од 1.500.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преусмјеравању нераспоређених средстава из Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину.

С циљем потпуне реализације Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2019. годину, нераспоређена средства у укупном износу од 852.683,02 КМ, и то нераспоређена средства из „Програма финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС »Заједно до посла«“ у износу од 281.000,00 КМ, нераспоређена средства из „Програма подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника“ у износу од 191.183,02 КМ, нераспоређена средства из “Програма обуке, доквалификације и преквалификације“ у износу од 4.500,00 КМ и средства из „Програма запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди“ у износу од 376.000,00 КМ, што укупно износи 852.683,02 КМ, преусмјеравају се на финансирање „Програма подстицања развоја предузетништва код младих старости до 35 година – стартап (start-up) Српска“.

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројекту изградње Научно-технолошког града у Републици Српској.

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво је израдило елаборат о изградњи Научно-технолошког града у Републици Српској, који треба привући креативне и талентоване појединце који обликују друштво знања као кључни фактор развоја Републике Српске и на тај начин подстаћи привредни развој заснован на знању, сарадњу научноистраживачке заједнице са привредом, стварање повољних услова за развој иновативних компанија у инспиративној и продуктивној предузетничкој заједници, те привући међународне компаније.

Научно-технолошки град је замишљен као организација институционално повезана са Универзитетом у Бањој Луци и фокусирана на подршку новом предузетништву, постојећим бизнисима и инудустрији у области технологија, с фокусом на информационе технологије.

Закључком Владе, овлашћује се Министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да предузме све мјере и радње у процесу преговора са потенцијалним кредиторима и/или донаторима.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020 до 2024. године.

Влада Републике Српске, стратешким приступом, уз сарадњу са релевантним субјектима на унутрашњем и међународном нивоу, унапређује властите капацитете и потенцијале за ефикасну борбу против сајбер криминалитета. Поред постојећег законодавног и институционалног оквира за супротстављање сајбер криминалитету стање у овој области ће се значајно унаприједити доношењем стратешког документа.

Стратегија за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској садржи циљеве и задатке које морају остварити све релевантне институције у Републици Српској, правац у коме ће даље радити институције, јасну визију која се жели постићи, а уједно представља и идејну конструкцију која би требало да омогући развијање детаљних планова за сваку област сајбер криминалитета.

Циљ Стратегије је да се спријечи да Република Српска постане погодно мјесто за извршиоце кривичних дјела из области сајбер криминалитета, као и постизање проактивне превенције и ефикасног одговора на изазов који поставља сајбер криминалитет.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.