Sign In

Министарство правде Српске: Грађани да пријаве ако не буду услужени у суду или тужилаштву

Објављено:

С обзиром на то да је Синдикат правосуђа Републике Српске отпочео са штрајком запослених радника у правосудним институцијама Републике Српске, а са циљем правилног информисања јавности, обавјештавамо вас о сљедећем:

Министарство правде у Влади Републике Српске је, у складу са чланом 12. став 2.  Закона о штрајку („Службени гласник Републике Српске", број: 111/08 и 23/20), и чланом 76. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", брoj: 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22), а након прибављеног мишљења Синдиката правосуђа  Републике Српске, донијело Рјешење о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка у институцијама правосуђа Републике Српске, број: 08.070/052-1245/24 од 21.02.2024. године.

Наведеним рјешењем утврђује се начин обезбјеђења минимума процеса рада за случај штрајка – организованог прекида рада у институцијама правосуђа Републике Српске, односно судовима, јавним тужилаштвима, Судској полицији, казнено-поправним установама и Правобранилаштву Републике Српске.

Сходно томе, наглашавамо да намјера Министарства правде у Влади Републике Српске није да онемогућава штрајк запослених у институцијама правосуђа, већ искључиво да за вријеме трајања штрајка, омогући, да се физичким и правним лицима пружи заштита у остваривању неопходног минимума њихових права пред институцијама правосуђа.

Ради обезбјеђења минимума процеса рада, институције правосуђа су обавезне обављати таксативно наведене послове из своје надлежности, који су везани за законом утврђене рокове и који по природи ствари не трпе одлагање.

Минимумом процеса рада обезбјеђује се функционисање институције правосуђа као и  континуирано остваривање потреба грађана и безбједност људи и имовине, а за извршавање утврђеног минимума процеса рада одговорни су и обавезани су руководиоци институција правосуђа.

Битно је истаћи да су предсједници судова и главни јавни тужиоци, посебно, дужни обезбиједити обављање послова из надлежности судова и тужилаштава чијим нечињењем би грађани, односно физичка и правна лица или Република Српска трпили штету.

Дакле, предсједници судова и главни јавни тужиоци ће водити рачуна да се минимумом процеса рада за вријеме штрајка, грађанима и другима, омогући заштита људских права у разумном року, као и да се извршавају сви послови који су таксативно наведени у Рјешењу о утврђивању минимума процеса рада.

Имајући у виду наведено, наглашавамо да, заказана рочишта, расправе и претреси не могу бити одложени или одгођени због штрајка који је у току, да се никоме не може одузети право да преда било какав акт правосудној институцији, да добије потребно увјерење или потврду, регистри код надлежних регистарских судова морају радити како би се омогућило да привредно пословање настави функционисати.

Сходно томе, позивамо сва физичка и правна лица, којима пред правосудним институцијама Републике Српске буде онемогућено да остварују своја права у поступцима пред тим институцијама, да обавијесте Министарство правде Републике Српске, како би се предузеле законом прописане мјере према правосудним институцијама које поступају супротно Рјешењу о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка.

Такође, позивамо грађане, правна лица и друге субјекте да Министарству правде Републике Српске пријаве све неугодности са којима се сусретну, као и случајеве у којима буду онемогућени у остваривању својих права пред институцијама правосуђа за вријеме трајања штрајка, како би ово Министарство могло предузимати потребне мјере и радње из своје надлежности, у погледу утврђивања поштовања Рјешења о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка.


Пријавити се може путем редовне поште на нашу адресу: Трг Републике Српске број: 1, 78 000 Бања Лука, као и путем електронске поште на мејл : mpr@mpr.vladars.rs.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.