Sign In

Народна скупштина Републике Српске усвојила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности

Објављено:

​​

Народна скупштина Републике Српске је данас, на Шестој редовној сједници усвојила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности.

Разлози за доношење ових закона садржани су у потреби унапређења пословног амбијента.

Основним Законом о развоју малих и средњих предузећа дата је дефиниција која има три критерија разврставања, један по броју запослених и два по финансијским показатељима.

Овим измјенама предлаже се потпуно усаглашавање дефиниције малих и средњих предузећа у Републици Српској са дефиницијом малих и средњих предузећа у Европској Унији.

Реализацијом овог дијела реформе врши се и потпуније уређивање активности и мјера за реализацију принципа развоја малих и средњих предузећа, односно детаљније се разрађују два од десет приципа.

Такође, вишегодишња примјена Закона указала је да тренутне надлежности не обухватају све стручне и друге послове које Агенција за развој малих и средњих предузећа обавља, те је предложена промјена назива Агенције у „Развојна агенција Републике Српске" с циљем унапређења положаја, активности и конкурентности малих и средњих предузећа.

Поред наведеног, усклађује се назив агенција за развој малих и средњих предузећа или економски развој у једнообразни назив „локалне агенције".

Основни разлог за доношење Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности садржан је у  потреби прописивања услова и начина спровођења поступка електронске регистрације пословних субјеката који послују у форми самосталних предузетника.

Реализација ових активности има за циљ стварање једноставнијег и економичнијег поступка регистарције предузетника у Републици Српској. Поред  успостављања оперативне могућности за предају захтјева за регистрацију, овим законом мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника.

Стога, увођењем електронске регистарције предузетника странке се потпуно ослобађају обавезе доставе докумената, којима се потврђују услови за регистрацију пословања у форми предузетника.

У односу на важеће  рјешење, предузетници  ће моћи на лакши и једноставнији начин  уз минималне трошкове регистровати своју дјелатност.

Сви подаци које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали путем достављених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције који се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске.

               

 

 

 

 

 

​​ Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.