Sign In

Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

Објављено:

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске је дана 10.08.2022. године расписало Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП), на основу Уредбе о поступку додјеле подстицаја за МСП („Службени гласник Републике Српске", бр. 66/22).

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за МСП за дигиталну трансформацију, техничке иновације, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције.

За подстицаје за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности планирана су средства у износу од 820.000,00 КМ, док су за подстицаје за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције, планирана средства у износу од 187.000,00 КМ.

Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту МСП.

Подстицаји обухватају државну помоћ мале вриједности, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ из буџета Републике Српске.

Пројекти дигиталне трансформације морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и која претежну дјелатност имају из области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске и то: 13 до 18, 22 и 25 до 33.

Пројекти који за предмет имају техничку иновацију морају бити завршени пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000,00 КМ до 60.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и која имају претежну дјелатност такође из области Подручја Ц – Прерађивачка индустрија и то: 13 до 18, 20, 22 и 24 до 33, као и из Правилника о занатским дјелатностима и то: 45.20, 74.20, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 96.02 и 96.04.

Пројекти за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности морају бити нови пројекти, а суфинасирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове и посебан услов да имају статус старог или умјетничког заната или домаће радиности, као и развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебан услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у вези са очувањем старих и умјетничких заната и домаће радиности.

Пројекти за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби морају бити нови пројекти, а суфинансирају се са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Право на овај подстицај имају МСП која испуњавају опште услове, као и развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области МСП.

Пројекти за организовање сајма, односно конференције могу бити завршени и нови пројекти, а суфинансирају се са 50% од вриједности оправданих улагања за завршене пројекте и 80% од вриједности оправданих улагања за нове пројекте, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

За овај подстицај могу се пријавити развојне агенције, установе, организације и удружења која испуњавају опште услове и посебни услов да су основани с циљем заступања интереса и подршке привредницима или других активности у области МСП, као и МСП која испуњавају опште услове и посебни услов да за претежну дјелатност имају разред дјелатности 82.30.

Oбавезни документи: захтјев за додјелу подстицаја, изјава o примљеној државној помоћи и спецификације реализованих и нереализованих пројектних активности могу се преузети са интернет странице Министарства привреде и предузетништва.

Јавни позив објављен је дневном листу „Глас Српске" и на интернет страници Министарства привреде и предузетништва и остаје отворен 15 данa од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске", односно до 25.08.2022. године.

За додатне информације позвати на бројеве телефона: 051/338-909, 051/338-962 и 051/338-993, као и упутити електронску пошту на адресе: m.acimovic@mpp.vladars.nets.pavlovic@mpp.vladars.net и b.djordjic@mpp.vladars.net.
 

 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.