Sign In

Образовање одраслих

Објављено:

Завод за образовање одраслих

В.Д. директора завода за образовање одраслих

Бранислав Радиновић

 

Тел. +387 51 228 280

Fax.+387 51 227 863

Рад ауто-школа: 051/228-286

Инструкторски испити и лиценцирање: 051/228-288, j.vucic@mpoo.org

Инструкторске дозволе: 051/228-284, j.martic@mpoo.org

e-mail: mpoo@mpoo.org

Адреса: Вука Караџића 1, Бања Лука,

Интернет портал: www.mpoo.org

 

 

У Републици Српској образовање одраслих је саставни дио система образовања, а своју потврду добило је доношењем низа важних докумената. Завод за образовање одраслих је основан како би пружио подршку развоју модерног и флексибилног система образовања одраслих у Републици Српској који ће пратити захтјеве тржишта рада, начела цјеложивотног учења и примјере најбоље праксе из земаља чланица ЕУ. Завод за образовање одраслих на организован и систематичан начин проводи образовање одраслих и ради на подизању јавне свијести о важности континуираног професионалног и личног усавршавања.

 

Оснивање Завода за образовање одраслих омогућено је доношењем Закона о образовању одраслих, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила у јуну 2009. године. Завод за образовање одраслих, управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске, отпочео је са радом у јануару 2010. године. У надлежности Завода је да :

 

·         врши стручне и друге послове који се односе на област образовања одраслих,

·         врши аналитичке и развојне послове у дјелатности образовања одраслих,

·         усклађује приједлоге заинтересованих страна,

·         припрема, прати и развија програме образовања одраслих,

·         обавља надзор над стручним радом установа за образовање одраслих,

·         води базу података и осигурава информације за надлежно министарство,

·         води Централни регистар програма, полазника и организатора образовања одраслих,

·         утврђује критеријуме за успостављање и спровођење програма образовања одраслих и оцјењује испуњеност услова,

·         одобрава посебне програме образовања,

·         праћење и вредновање програма, као и утврђивање квалитета програма,

·         организује и спроводи стручно усавршавање наставника и предавача,

·         обавља информацијско-документацијску и издавачку дјелатност,

·         даје стручна мишљења и упутства организаторима образовања одраслих,

·         учествује и имплементира пројекте из програма за цјеложивотно учење,

·         врши организовање и полагање возачког и инструкторског испита и испита за додјелу лиценци,

·         издаје дозволе за инструктора вожње и лиценце,

·         врши контролу и надзор над спровођењем обуке и испита за возаче,

·         ради друге послове у складу са законом.

Закон о образовању одраслих (Службени гласник Републике Српске број 5909)

Закон о измјени и допуни Закона о образовању одрасих (Службени гласник Републике Српске број 0112)

План образовање одраслих 2022.

Прилог, План образовања одраслих 2022.

       Стратегија образовања одраслих у Републици Српској за период 2021‒2031. године

       План образовања одраслих за 2021. годину (Службени гласник Републике Српске број 0521).pdfПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.