Sign In

Радне верзије закона и подзаконских аката

Објављено:

Приједлог закона о заштити природе – радна верзија
(27.2.2024)
Приликом израде овог закона испуњени су услови из Смјерница за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“, број 86/22). Процјена је да је закон од интереса за јавност, те је објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e-mail: s.dakic@mgr.vladars.rs и z.stojicic@mgr.vladars.rs

Правилник  о стручном оспособљавању лица која рукују са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама – радна верзија

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из Смјерница за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“, број 86/22). Процјена је да је правилник од интереса за јавност, те је објављен на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e-mail: o.laganin@mgr.vladars.rs


Правилник о измјенама и допуни Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је припремљен радни текст Правилника о измјенама и допуни Правилника о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе.
Приликом израде правилника, а у складу са Смјерницама за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“, број 86/22), обрађивач правилникa је утврдио да је предметни правилник од интереса за јавност, те се радни текст овог правилникa објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради могућности увида у исти и достављања примједби и сугестија. Примједбе и сугестије могу се доставити у року од 15 дана од дана објављивања правилника на сајту, а достављају се на e-mail: j.simovic@mgr.vladars.rs  или путем поште на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука).

Сет правилника за увођење еврокодова у правни систем Републике Српске

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је припремљен сет правилника којима се дефинишу техничке карактеристике грађевинских конструкција објеката, захтјеви за њихово пројектовање, извођење, одржавање, рушење односно уклањање, техничке карактеристике и захтјеви које треба да испуњавају грађевински производи намијењени за уградњу у објекте те други захтјеви за грађевинске конструкције и грађевинске производе. Поменутим правилницима врши се позивање на еврокодове и одговарајуће националне додатаке који прате исте, чиме се ствара правни основ за увођење еврокодова у правни систем Републике Српске. На овај начин стварају се услови да се уведу европски стандарди за прорачун различитих врста грађевинских конструкција као правила за пројектовање.

Приликом израде правилника, а у складу са Смјерницама за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“, број 86/22), обрађивач је утврдио да су предметни правилници од интереса за јавност, те се радни текстови истих објављују на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради могућности увида у исти и достављања примједби и сугестија. Примједбе и сугестије могу се доставити у року од 30 дана од дана објављивања правилника на сајту, а достављају се на e-mail: j.simovic@mgr.vladars.rs  или путем поште на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију (Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука)
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.