Sign In

Помоћник министра

Објављено:


Надлежности:

  • руководи ресором и обавља најсложеније послове из дјелокруга ресора,
  • информише министра о стању у области правосуђа, земљишно-књижне администрације и нотаријата,
  • предлаже министру мјере за побољшање стања у области правосуђа, земљишно-књижне администрације и нотаријата,
  • распоређује послове на организационе јединице у ресору и координира рад са другим субјектима везано за дјелатност ресора,
  • по налогу министра присуствује сједницама радних тијела Владе Републике Српске и радних тијела Народне скупштине Републике Српске, кад се расправља о питањима из ресора правосуђа,
  • стара се за законито и благовремено обављање послова из дјелокруга организационих јединица којим руководи,
  • пружа неопходну стручну помоћ за обављање најсложенијих послова из дјелокруга ресора,
  • учествује у припреми законских и подзаконских аката,
  • обавља и друге послове по налогу министра.

За свој рад одговара министру.

в. помоћника министра правде у Влади Републике Српске у Ресору правосуђа: Озренко Никић

Контакт:

Тел:   +38751 339 327

Факс: +38751 339 650

Е-mail: o.nikic@mpr.vladars.rs

Адреса: Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања ЛукаПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.